#1026-Chinese Brand Sausages Pork& Chicken- lạp xưởng mai quế lộ GÀ HEO

#1026-Chinese Brand Sausages Pork& Chicken- lạp xưởng mai quế lộ GÀ HEO

Regular price
$13.00 /lb
Sale price
$13.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Made with chicken and pork , no add color and fat
làm từ gà và heo không màu, không mỡ