Collection: Tea

7 products
 • #7037 - Longan Red Date Jelly Tea- Trà long nhãn táo đỏ.
  Regular price
  $18.00 /lb
  Sale price
  $18.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7036 - Six Flavor Herbal Grass Jelly Tea- thạch trà lục vị thanh thảo.
  Regular price
  $18.00 /lb
  Sale price
  $18.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7050 - Assam Black Tea Jelly- Trà quy linh cao
  Regular price
  $18.00 /lb
  Sale price
  $18.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • # 7036 Mix Trà Viên Ba Loại (Mix Ba Vị )
  Regular price
  $100.00 /box /lb
  Sale price
  $100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7037N Nhãn Nhục Táo Đỏ Bịch Nguyên (5.6lb)
  Regular price
  $100.00 /box /lb
  Sale price
  $100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7036L Nước Mát Lục Vị Bịch Nguyên (5.6lb)
  Regular price
  $100.00 /box
  Sale price
  $100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7050Q Trà Quy Linh Nguyên Bịch (5'6LB)
  Regular price
  $100.00 /box /lb
  Sale price
  $100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out