Collection: Tea

33 products
 • #7044 - Golden Green Tea (100 packs) -Trà xanh bông hồng (100 gói).
  Regular price
  $75.00
  Sale price
  $75.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7037 - Longan Red Date Jelly Tea- Trà long nhãn táo đỏ.
  Regular price
  $18.00 /lb
  Sale price
  $18.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7036 - Six Flavor Herbal Grass Jelly Tea- thạch trà lục vị thanh thảo.
  Regular price
  $18.00 /lb
  Sale price
  $18.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7050 - Assam Black Tea Jelly- Trà quy linh cao
  Regular price
  $18.00 /lb
  Sale price
  $18.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7093 - Lingzhi Herbal Supplement-linh Chi đỏ.
  Regular price
  $45.00 /box
  Sale price
  $45.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7052 - King Of Confer Fiber ( 30 pack ) Vua Chất sơ (30 gói)
  Regular price
  $55.00 /box
  Sale price
  $55.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7027: diet green tea- Trà Xanh Tan Mỡ Bông Hồng Nhật
  Regular price
  $15.00 /box
  Sale price
  $15.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7006 - Jasmine Pearl 577 (Small) 150G- Trà Xanh Hoa Nhài (hộp nhỏ)
  Regular price
  $39.00 /box
  Sale price
  $39.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7004 - Jasmine Pearl 577 (Large)300G- Trà xanh hoa nhài( hộp lớn)
  Regular price
  $69.00 /box
  Sale price
  $69.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7061S - Ginseng Olong Taiwan Fine Tea (Red Small)- Trà Nhân Sâm OLong Đài Loan (hộp nhỏ)
  Regular price
  $45.00 /box
  Sale price
  $45.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7002 - Jasmine Dragon Pearl 777 (Small) 150G-Trà xanh hoa nhài (hộp nhỏ)
  Regular price
  $32.00 /box
  Sale price
  $32.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7001 - Jasmine Dragon Pearl 777 (Large) 300G- Trà xanh hoa nhài (hộp lớn)
  Regular price
  $59.00 /box
  Sale price
  $59.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7091- Jasmine four seasons spring tea-Trà Hoa Lài bốn mùa (300G)
  Regular price
  $27.00 /box
  Sale price
  $27.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7051 - Feeling Tea (24 packs)- trà chanh ( 24 gói)
  Regular price
  $20.00 /box
  Sale price
  $20.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • # 7036 Mix Trà Viên Ba Loại (Mix Ba Vị )
  Regular price
  $100.00 /box /lb
  Sale price
  $100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7036L Nước Mát Lục Vị Bịch Nguyên (5.6lb)
  Regular price
  $100.00 /box
  Sale price
  $100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7042 - Dongding Olong Tea 699 (Large)300G- Trà OLong Đông Định (hộp lớn)
  Regular price
  $79.00 /box
  Sale price
  $79.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7010 - Ginseng Olong Tea 511 (Small)- Trà OLong nhân sâm (hộp nhỏ)
  Regular price
  $35.00 /box
  Sale price
  $35.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7048 - Dongding Olong Tea 699 (Small) 150G-Trà OLong Đông Định (hộp nhỏ)
  Regular price
  $45.00 /box
  Sale price
  $45.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7015- Gaoshen Olong Tea 588 (Large) 300G- Trà Cao Sơn OLong (hộp lớn)
  Regular price
  $62.00 /box
  Sale price
  $62.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7037N Nhãn Nhục Táo Đỏ Bịch Nguyên (5.6lb)
  Regular price
  $100.00 /box /lb
  Sale price
  $100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7050Q Trà Quy Linh Nguyên Bịch (5'6LB)
  Regular price
  $100.00 /box /lb
  Sale price
  $100.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7007- Gingseng OOlong Tea - Trà Olong Nhân Sâm.
  Regular price
  $38.00 /box
  Sale price
  $38.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7089-Taiwan tea & highest collection- Trà xanh Cao Linh Đài Loan.
  Regular price
  $55.00 /box
  Sale price
  $55.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 7026-Gaoshen Olong Tea 688 (large)300G- Trà Cao Sơn Olong (hộp lớn).
  Regular price
  $79.00 /box
  Sale price
  $79.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 7047-Gaoshen Olong Tea 688 (small) 150G- Trà Cao Sơn OLong (hộp nhỏ).
  Regular price
  $45.00 /box
  Sale price
  $45.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 7009 Ginseng Olong Tea( large) -300G- Trà OLong Nhâm Sâm (hộp lớn)
  Regular price
  $62.00 /box
  Sale price
  $62.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • 7061L-Ginseng olong Taiwan fine tea( red large)- Trà Nhân Sâm OLong Đài Loan (hộp lớn)
  Regular price
  $89.00 /box
  Sale price
  $89.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7012 - Alisan Handpicked Green Tea (small )- Trà xanh Alisan (hộp nhỏ)
  Regular price
  $38.00 /box
  Sale price
  $38.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7017 - Gaoshen Olong Tea 588 (Small) 150G- Trà OLong Cao Sơn (hộp nhỏ)
  Regular price
  $35.00 /box
  Sale price
  $35.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #7084- Lishan Green Tea (Can) - Trà xanh Li Shan.
  Regular price
  $35.00 /box
  Sale price
  $35.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #9045 - Miraculous Coffee & Tea Maker- Ấm pha trà & cà phê
  Regular price
  $55.00
  Sale price
  $55.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #9046 - Gu Dao Hu Super Fast Electrical Tea Kettle- Bình nấu nước siêu tốc.
  Regular price
  $110.00
  Sale price
  $110.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out