Collection: Seafood

25 products
 • #2014 - Spicy Bbq Cuttle Fish Roll- mực cuộn sa tế cay.
  Regular price
  $28.00 /lb
  Sale price
  $28.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2057A- Spicy honey BBQ cuttlefish- Mực cay cán mỏng Đặc Biệt
  Regular price
  $42.00 /lb
  Sale price
  $42.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2005 - Super Hot Squid Strips - mực sợi cay.
  Regular price
  $26.00 /lb
  Sale price
  $26.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2013 - Spicy Seasoned Anchovy - cá cơm kho tộ chua cay.
  Regular price
  $29.00 /lb
  Sale price
  $29.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2033D - Spicy Vietnam Style Fish Filet - khô cá thiều cay miếng.
  Regular price
  $29.00 /lb
  Sale price
  $29.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2003 - Original Squid Strips- mực sợi không cay.
  Regular price
  $26.00 /lb
  Sale price
  $26.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2025 - BBQ Whole Small Squid-Mực sữa có đầu
  Regular price
  $40.00 /lb
  Sale price
  $40.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2054 - Seansoning Fish String - khô cá thiều sợi.
  Regular price
  $29.00 /lb
  Sale price
  $29.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2026 - BBQ Seasoned Small Squid- Mực sữa không đầu.
  Regular price
  $40.00 /lb
  Sale price
  $40.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2030 - Original Seasoning Fish Filet- cá thiều không cay .(hâm nóng trước khi dùng )
  Regular price
  $29.00 /lb
  Sale price
  $29.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2003C : Spicy Squid lemon leaf - Mực Sợi Lá chanh Cay
  Regular price
  $26.00 /lb
  Sale price
  $26.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2033B: Special Spicy Vietnam style Fish Filet- Khô Cá Thiều cay ít.
  Regular price
  $29.00 /lb
  Sale price
  $29.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2002 - Roasted Sakura Shrimp- tôm sấy giòn cay.
  Regular price
  $24.00 /lb
  Sale price
  $24.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2016: Spicy Shrimp sweet and sour - Tôm Kho Tộ Rim Me Cay Chua ngọt.
  Regular price
  $29.00
  Sale price
  $29.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2028A - Spicy Smoke BBQ Octopus- Bạch tuộc cây xông khói cay
  Regular price
  $35.00 /lb
  Sale price
  $35.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2079 Seasoned Fish with Shrimp Green Onion - Cá Mè Giòn Tôm Hành Xanh
  Regular price
  $29.00 /lb
  Sale price
  $29.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2008 - Spicy Roasted Sesame Himego Fish - cá mè giòn cay.
  Regular price
  $23.00 /lb
  Sale price
  $23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2001-Stir Fried Sword Fish Floss - chà bông cá.
  Regular price
  $19.00 /lb
  Sale price
  $19.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2011 : Cá Mai Kho Tộ Rim Me Cay Chua Ngọt.
  Regular price
  $29.00
  Sale price
  $29.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2017 - Spicy Scallop - sò điệp cay
  Regular price
  $59.00 /lb
  Sale price
  $59.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2028 - Smoke Bbq Octopus- Bạch tuộc xông khói không cay
  Regular price
  $35.00 /lb
  Sale price
  $35.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2018-Noun spicy scallops- sò điệp không cay
  Regular price
  $59.00 /lb
  Sale price
  $59.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2009B - Roasted Green Onion Sesame Himego Fish- cá mè giòn hành xanh
  Regular price
  $29.00 /lb
  Sale price
  $29.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2033A Cá Thiều Tiêu Đen Nhiều - Black Pepper Fish(Microwave 10 seconds trước khi dùng
  Regular price
  $29.00 /lb
  Sale price
  $29.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • #2025 BBQ Whole Small Squid Mực Nhỏ Nguyên Con Có Đầu( Nguyên Bịch )
  Regular price
  $46.00 /lb
  Sale price
  $46.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out